Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Đằng sau kết quả dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2012 của Đồng Tháp
DNTN Phước Thọ đã đầu tư Lò Mỗ gia súc tập trung An Bình với Cty TNHH Phước Tâm để di chuyển Lò Mổ Gia súc tập trung Thị xã Cao lãnh Ra khỏi tp Cao lãnh hiện nay, góp phần thực hiện Vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thực hiện tiêu chí để nâng từ Thị xã Cao Lãnh lên Thành phố Cao Lãnh hiện nay cuối cùng đã bị cưởng chế để lấy lại toàn bộ Lò mổ mà không có một ưu đải gì cả.

Kết quả là : Từ đầu năm 2009 đến nay, DNTN Phước Thọ đã làm biết bao nhiệu văn bản khiếu nại, Báo Lao Động cũng có thư chuyển đề nghị giải quyết, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng có thư yêu cầu giải quyết, nhưng UBND huyện Cao Lãnh vẫn chưa giải quyết hoàn trả tiền tiền đầu tư Lò Mổ Tập Trung An Bình lại cho DNTN Phước Thọ. và mọi việc vẫn im lặng mãi.
 
Thử hỏi chỉ số PCI của Đồng Tháp như vậy có xứng đáng chưa?

Qua web Cungcau.net chúng tôi Kính mong Quý cấp có chức năng xem xét lại lương tâm của mình để giải quyết trả tiền lại cho Doanh nghiệp chúng tôi. (Liên hệ : 0963.777.787)

Link Dia chi web:
http://www.baomoi.com/Giao-UBND-huyen-Cao-Lanh-xem-xet-giai-quyet/144/2522530.epi
http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/nld.com.vn/Giao-UBND-huyen-Cao-Lanh-xem-xet-giai-quyet/2522530.epi